Fuzhou Fuqiang Precision Co., Ltd.
Email fqmd@fzfuqiang.cn TEL: +86-591-22278602